Cenas

 

Pakete "Russia"
No £5.99 mēnesi
Krievijas, Ukrainas un Ārlietu kanāli
1 mēnesis - £7.49 ( £7.49/m )
3 mēneši - £20.99 ( £6.99/m )
6 mēneši - £39.99 ( £6.65/m )
12 mēneši - £71.99 ( £5.99/m )
Kanālu saraksts
Pakete "Russia+HD"
No £8.30 mēnesi
Krievijas, Ukrainas un Ārlietu kanāli+ HD
1 mēneši - £10.49 ( £10.49/m )
3 mēneši - £29.99 ( £9.99/m )
6 mēneši - £52.49 ( £8.75/m )
12 mēneši - £99.99 ( £8.30/m )
Kanālu saraksts
Pilna pakete "Rus+Lat+Lit+Ukr+HD"
No £9.15 mēnesi
Visi kanāli Kriev. Lat. Lit. Ukr. Ārlietu + HD
1 mēnesis - £11.99 ( £11.99/m )
3 mēneši - £33.99 ( £11.30/m )
6 mēneši - £59.99 ( £9.99/m )
12 mēneši - £109.99 ( £9.15/m )
Kanālu saraksts
Pakete "BTV-Lat"
No £6.49 mēnesi
Latvijas, Krievijas un Ārlietu kanāli
1 mēnesis - £7.99 ( £7.99/m )
3 mēneši - £20.99 ( £7.33/m )
6 mēneši - £40.99 ( £6.82/m )
12 mēneši - £77.99 ( £6.49/m )
Kanālu saraksts
Pakete "BTV-Lit"
No £6.49 mēnesi
Lietuvas, Krievijas un Ārlietu kanāli
1 mēnesis - £7.99 ( £7.99/m )
3 mēneši - £20.99 ( £7.33/m )
6 mēneši - £40.99 ( £6.82/m )
12 mēneši - £77.99 ( £6.49/m )
Kanālu saraksts